MARLOG – NY NATIONAL SUPERKLYNGE SER DAGENS LYS- og fortsat med repræsentation på Bornholm

Den 1. januar 2021 etableres den nye superklynge Maritime & Logistics Innovation Denmark – i daglig tale MARLOG. I klyngesamarbejdet vil der bl.a. blive lagt stor vægt på innovation med fokus på grøn omstilling, digitalisering og kompetencer – emner, som ligger MDC og vores medlemmer over hele landet nær. Vi vil fortsætte de gode takter og fortsat fokusere på de gode initiativer, som MDC har søsat over årene, til gavn for hele den maritime branche og logistikområdet.

Parterne bag superklyngen Danske Rederier, Danske Havne, Danske Maritime og Dansk Transport og Logistik samler sammen med MDC, Fyns Maritime Klynge og MARCOD aktiviteterne i Det Blå Danmark ud fra et ønske om, at servicen og tilbuddene til medlemmerne og alle virksomheder i Det Blå Danmark forenkles og bliver mere overskuelig. Vi tror på, at vi sammen står stærkere og at dette vil være til gavn for alle aktører inden for den maritime branche og logistikområdet.

”Med etableringen af MARLOG styrkes det maritime erhverv og logistikområdet både lokalt, regionalt og nationalt. Med ind i klyngesamarbejdet bringer MDC 21 års erfaring inden for formidling, innovation og kompetencer, engagerede medlemmer samt et fokus på at samle aktører fra hele værdikæden og på tværs af brancherne. Det er det, vi skal arbejde videre med i den nye klynge”, udtaler Erik Østergaard, formand for MDC og CEO i Dansk Transport og Logistik. 

Mikkel Hansen, CEO, MDC, supplerer ”vi har store forventninger til samarbejdet i den nye danske klynge, som dækker de maritime erhverv og logistik. Vi ser frem til at udvide og arbejde videre med de gode initiativer, der fokuserer på grøn omstilling, digitalisering og kompetencer, MDC allerede har søsat, til gavn for vores medlemmer over hele landet”.

Vi ser frem til at fortsætte og udvide vores aktiviteter i regi af MARLOG, og være med til at skabe vækst og synergier i den maritime branche og på logistikområdet.