The maritime Bornholm at hand - Local Bornholm maritime service on worldwide app

 

In the past it was necessary to have a map to find your way or the yellow pages in order to get help with a task. Nowadays it is easy to find a solution with a smartphone and the internet. And to make it even easier for boats arriving at Rønne harbour, the company network Offshore Center Bornholm (OCB) has developed the service app OCBORNHOLM. The app provides an easy and quick overview of services offered to maritime and offshore needs and you can download it to your mobile phone.

OCB's coordinator Lone Reppien Thomsen explains that the maritime visitors and clients are the ones who has o…

Det maritime Bornholm i hånden - Lokal bornholmsk maritimservice på world wide App

En gang var et kort nødvendig for at finde vej, eller telefonbogens rubrikker, for at finde hjælp til en opgave. I dag, med mobilen og internettet, er det let at finde frem til en løsning. Og for at gøre det endnu nemmere for skibene, som besøger Rønne Havn, så har virksomhedsnetværket Offshore Center Bornholm (OCB) udviklet service-app’en OCBORNHOLM. App’en giver et nemt og hurtigt overblik over services, som tilbydes til maritime og offshore behov, og er lige til at downloade på mobilen.

OCB’s koordinator Lone Reppien Thomsen fortæller, at det er de maritime gæster og kunder, som har åbnet …