Rønne Havn vælger MT Højgaard Danmark som totalentreprenør til stor fremtidssikring af havnen

PRESSEMEDDELELSE

Rønne Havn vælger MT Højgaard Danmark som totalentreprenør til stor fremtidssikring af havnen

MT Højgaard Danmark er valgt til at stå for de næste to etaper i fremtidssikringen af Rønne Havn, der skal styrke alle havnens forretningsområder og fastholde en unik og central position i Østersøen.

Rønne Havn har valgt entreprenøren MT Højgaard Danmark til at stå for de næste to etaper af fremtidssikringen af havnen, så den i endnu højere grad kan leve op til sine forpligtigelser som Bornholms primære erhvervs- og forsyningshavn samt Østersøens centrum for grøn energi. Arbejdet f…

Fjernlodsning – ikke i så fjern fremtid.

DanPilots inddrager nu Østersøen som testområde til fjernlodsning. Også brugen af ny teknologi, som droner kan blive en del af fremtidens service på havnen.

Et nyt tech-netværk på Bornholm er i opstart. Første møde blev afholdt torsdag den 24. august. Det koordineres af Offshore Center Bornholm (OCB) som led i projektet Klar til Energiø Bornholm og er åbent for alle virksomheder. På mødet fortalte Hanne Hinrichsen, forretningsudviklingschef i DanPilot, om DanPilots udvikling mod fjernlodsning: At lodsen ikke nødvendigvis skal ombord på skibet men kan guide kaptajnen og navigatøren fra land. …