Fjernlodsning – ikke i så fjern fremtid.

DanPilots inddrager nu Østersøen som testområde til fjernlodsning. Også brugen af ny teknologi, som droner kan blive en del af fremtidens service på havnen.

Et nyt tech-netværk på Bornholm er i opstart. Første møde blev afholdt torsdag den 24. august. Det koordineres af Offshore Center Bornholm (OCB) som led i projektet Klar til Energiø Bornholm og er åbent for alle virksomheder. På mødet fortalte Hanne Hinrichsen, forretningsudviklingschef i DanPilot, om DanPilots udvikling mod fjernlodsning: At lodsen ikke nødvendigvis skal ombord på skibet men kan guide kaptajnen og navigatøren fra land. …

Opkvalificering fører til job

Projekt Klar til Energiø Bornholm står bag flere kurser i den kommende tid, som har til formål at opkvalificere den bornholmske arbejdsstyrke i forhold til onshore projekterne på Bornholm. 

Der kommer run på Rønne Havn her til oktober, hvor udskibningsprojektet Baltic Eagle løber af stablen. Også denne gang med flere bornholmske aktører i fokus. Derfor har projekt Klar til Energiø Bornholm haft travlt i den seneste tid med at etablere kurserne GWO basic safety training og GWO slinger, som er et krav fra vindmølle industrien til de folk der skal arbejde på sitet. 

 

Jobcenter Bornholm og Cam…

Udvikling af maritimt makerspace for havmiljø på Bornholm

(PM, den 11.09.2023)

Bornholm er internationalt kendt for sit arbejde med miljø og grøn energi. Nu vil et nyt samarbejde mellem forskere og erhvervsliv udvide visionen ved at etablere et maritimt makerspace, der skal bidrage til genopretning af havmiljøet i Østersøen.

 

Ideen med et Østersø Lab - som gerne må rumme værksteder og forskningsfaciliteter - er at samle vidensinstitutioner, iværksættere og etablerede virksomheder fra hele Østersø-regionen om udvikling af fremtidens grønne løsninger til havs. Initiativet er lanceret af Offshore Center Bornholm (OCB) i samarbejde med formidlingsvir…